ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Италианска технология, доказано качество и дизайн с над 42-годишна история и опит в пречистване на отпадни и дъждовни води.

Защо има нужда от пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води?

За всяка една човешка дейност, било тя индустриална, битова или селскостопанска, има нужда от определено количество вода, което се добива от естествените водоеми, като например реките, езерата или грундовите води. След използването й водата, която е замърсена с различни вещества като почистващи препарати, мазнини, химични продукти, изпражнения, органични материали и други се изхвърля в резервоар или в поток или се разпръсва в почвата или подпочвения слой.

Повторно циркулиращата биомаса, позволява поддържането й във висока концентрация в резервоарите на пречиствателните станции за отпадни води, поради това процесът за пречистване на отпадни води може да бъде активиран по технологичен начин в допустимите времена за престой на водите в пречиствателните станции за отпадни води.

Поради големите обеми отпадни води за пречистване, единственият начин за извършване на тази операция е посредством гравитационното утаяване и уплътняването. Този факт подчертава важността от добрите утаителни свойства на смесената култура, наречена „активна утайка” Този тип пречиствателни станции за отпадни води се прилагат при различни климатични условия от тропиците до полярните региони, от височина на морското равнище до големи височини. Размерите и големината на пречиствателните станции за отпадни води с “активно утаяване” варира от мини семейни/домашни инсталации (еднофамилни къщи, хотели, вили,ресторанти, сенаториуми, болници, туристичеки селища) до огромни инсталации, в които постъпват отпадъчните води от селища и градове. Пречиствателните станции за пречистване на отпадни води, които са снабдени с този процес на действие са способни да задоволят и най-високите критерии за качество при пречистването на водите.

ГАЛЕРИЯ

Свържете с нас за повече информация и оферта

Контакти