Пречиствателна станция до 6 жители (1 куб.м)

  • Въздушен агрегат/въздуходувка в херметичен контейнер
  • Биореактор с микропорести мембранни дифузори
  • Преливник с пластина за отделяне на пяните и регулиране на потока
  • Устройство за дезинфекция на отпадъчната вода
  • ПВЦ входни и изходни връзки
  • ПВЦ съединения и изходни уплътнения
  • Инспекционни отвори
  • 30 годишна гаранция на материала
  • Станцията е снабдена с биологичен активатор
  • пречиствателни станции