Пречиствателна станция за 20 жители (5 куб.м)

  • Предварително улавяне на мазнини и инертни материали
  • Тристепенно биологично пречистване
  • Биореактор с мембранни дифузори за разпределение на въздуха
  • Потопяеми ел.помпи за рециркулация на утайката
  • Резервоар за утайката
  • Ел.контролно табло в защитена кутия
  • 30 годишна гаранция на материала
  • Станцията е снабдена с биологичен активатор
  • пречиствателни станции