Пречиствателни станции за автомивки

  • Капацитети: 2 куб.м / час
  • Камера за улавяне на инертни материали
  • Маслоуловител с автоматичен затварящ се клапан
  • Мембранни дифузери в EFDM
  • Устройство за дезинфекция на отпадната вода
  • Система за улавяне на пяната
  • 30 годишна гаранция на материала
  • пречиствателни станции