Пречиствателни станции за ресторанти

  • Капацитети: 4 литра / сек
  • Решетка за улавяне на остатъци от храната
  • Камера за отделяне на масла и мазнини
  • Устойчивост към външно нагряване на мазнините
  • Контейнер за събиране на извлечения материал
  • Ел.контролно табло с Таймер
  • пречиствателни станции